Som una firma amb llarga experiència en el sector de l’auditoria. Oferim professionals certificats tant en la Auditoria de Comptes Anuals (perfil financer), com en la Auditoria de Sistemas Informàtics.

Els professionals d'ETHICS CONSULTING AUDITORS tenim una vocació clara pel servei de la màxima qualitat en els nostres serveis d'auditoria, assessoria fiscal, financera i d'organització empresarial.

 

Assumim un compromís rotund amb la qualitat, el coneixement, el rigor i l'eficiència, perquè són essencials en l'entorn actual per competir amb èxit en un mercat obert i complex. Els nostres professionals apliquen aquestes qualitats en cada servei d'Auditoria Financera que presten per oferir anàlisi i opinions precises, que ajudin als nostres clients i els seus grups d'interès en el desenvolupament dels seus negocis.

Mantenim una comunicació oberta i sincera amb els clients. Ens comprometem a aportar tot el talent dels professionals de la nostra firma perquè els nostres clients obtinguin un servei de qualitat que els aporti el màxim valor sobre aspectes clau del seu negoci. Perquè sabem que anticipar-se i prendre decisions fonamentades és bàsic en el desenvolupament del seu negoci.

Utilitzem tecnologia per oferir als client el màxim rendiment, potenciant la utilització de les Tecnologies de la Informació, que permet als nostres clients comptar amb auditories més eficients i amb major base d'evidències.

 

els nostres serveis

 

auditoria de cuentas

Auditoria de comptes anuals i estats financers

 

La seguretat de comptar amb uns estats financers verificats pels nostres professionals suposa un avantatge addicional davant el mercat i competidors. Els nostres serveis d'auditoria van més enllà d'expressar una opinió sobre els comptes anuals, sinó que proporcionaran als nostres clients un coneixement més exacte de les fortaleses i debilitats del seu negoci, de l'eficiència d'àrees clau, com els sistemes de control intern.

auditoria sistemas

Auditoria de sistemes informàtics

 

En un entorn on les tecnologies d'informació són cada vegada més presents és important realitzar auditories dels sistemes informàtics.
Aquest procés recol·lecta i avalua l'evidència per determinar si els sistemes informàtics i els recursos relacionats protegeixen adequadament els actius, mantenen la integritat i disponibilitat de dades i de el sistema, proveeixen informació rellevant i fiable, aconsegueixen de manera efectiva les metes

Bootstrap Image Preview

Ajuts públics i subvencions

 

Tenim àmplia experiència en la realització de treballs de verificació i control financer de projectes finançats per Fons Europeus, Nacionals, Autonòmics i Locals. L'objectiu dels serveis que prestem en aquest àmbit és el d'analitzar si els projectes finançats per fons europeus compleixen amb les condicions establertes per la normativa comunitària, nacional i autonòmica d'aplicació.

 

 

 

 

agenda


 

contacti amb nosaltres

Consulti amb nostres assessors. Estarem encantats d'ajudar.
Demani'ns cita al 934872913, o ompli el formulari de contacte.

CONTACTI