Reclamació d’impagats davant de notari

Recordeu que podeu reclamar els impagats mitjançant un «monitori notarial»

Reclamació d’impagats davant de notari

Si teniu una factura impagada, podeu reclamar-ne el pagament sense acudir a la via judicial amb el procediment denominat «monitori notarial». Per aquesta via podeu reclamar factures de qualsevol import, sempre que el deutor no sigui un consumidor (per tant, podeu utilitzar aquesta fórmula per a reclamar a societats o a autònoms).

Per a fer-ho, acudiu a un notari del domicili del deutor amb la documentació que acrediti el deute (factura, comanda i albarà signat pel vostre client, per exemple). Després de comprovar aquests documents, el notari requerirà al deutor que pagui en un termini de 20 dies. Així doncs:

  • Si paga —pot fer-ho davant del notari mateix—, l’expedient es tanca. I si s’hi oposa —al·legant, per exemple, que no en sap res—, la intervenció del notari finalitza i haureu de reclamar judicialment; i el mateix passa si no es localitza el deutor.
  • Però si el deutor deixa passar el termini de 20 dies sense fer res —ni paga ni s’hi oposa— el notari «tancarà» l’acta i ja podreu requerir al deutor que us pagui el que us deu.

 

Analitzarem els vostres impagats i us orientarem sobre la manera més eficaç per a recuperar els diners que us corresponen.